Δικαστήριο Αίθουσα α / α Ώρα ενημ.
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ Ισόγειο - Τριμελές Πλημ/κείο -  2 21 14:04:33 (25/11/2022)