Δικαστήριο Αίθουσα α / α Ώρα ενημ.
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ Ισόγειο - Μονομελές Πλημ/κείο -  1 17 16:03:10 (22/03/2019)
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ Ισόγειο - Τριμελές Πλημ/κείο -  2 8 09:31:47 (22/03/2019)