Δικαστήριο Αίθουσα α / α Ώρα ενημ.
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ (ΕΦΕΣΕΙΣ) Ισόγειο - Τριμελές Πλημ/κείο -  2 10 10:00:46 (10/01/2024)