Πρόοδος υποθέσεων -

Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει τις υποθέσεις που έχουν αναβληθεί ή δικαστεί (η τρέχουσα υπόθεση εμφανίζεται με πράσινο χρώμα, ενώ αυτές που έχουν δικαστεί ή αναβληθεί με κόκκινο).